.

Kancelaria posiada całkowitą funkcjonalność w ramach Elektronicznego Postępowania Upominawczego (EPU), bezpośredni dostęp do elektronicznych systemów:

CEPIK, OGNIVO, e-ZUS, EPUAP.
 

Komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym. Czynności egzekucyjne w sprawach cywilnych wykonuje wyłącznie komornik, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w innych ustawach.

Informacje dotyczące egzekucyjnego postępowania: 

Podstawą egzekucji jest tytuł wykonawczy, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Tytułem wykonawczym jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Celem przeprowadzenia egzekucji przez komornika wierzyciel zobowiązany jest : dostarczyć oryginał tytułu wykonawczego oraz odpowiedni  wniosek egzekucyjny.